Bitcoin ถูกกฎหมายในประเทศไทย อันที่จริง Bitcoin Thailand เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้กันมากที่สุดในประเทศในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ในเอเชียที่ยอมรับสกุลเงินดิจิทัล

Bitcoin ในประเทศไทยมีการซื้อขายมาตั้งแต่ปี 2556 กับเว็บไซต์ซื้อขาย bx.in.th ประเทศต่างๆ ยังคงสนับสนุนสกุลเงินดิจิทัล เว็บไซต์ที่ถูกกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินบาท (บาท) เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศ

ในขณะที่ bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ ยอมรับการแลกเปลี่ยน Cryptocurrency และสถาบันการเงินไทยอยู่ภายใต้ข้อบังคับบางประการ

ในเดือนพฤษภาคม 2018 พระราชกฤษฎีกาสองฉบับได้รับการตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาของประเทศเพื่อควบคุม cryptocurrencies และโทเค็นดิจิทัลอื่น ๆ ในปีเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้เปิดเผยสกุลเงินดิจิทัล 7 สกุลแรกที่ได้รับอนุญาตในประเทศ โดยที่ bitcoin เป็นหนึ่งในนั้น

Bitcoin ในประเทศไทยสามารถใช้สำหรับการจัดหาเงินทุนเฉพาะโครงการ (ICO) และเป็นคู่ซื้อขายพื้นฐานกับสกุลเงินดิจิตอลอื่น ๆ

ที่น่าสนใจ The 2019 Global Digital Report เปิดเผยว่า 9.9% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเป็นเจ้าของ cryptocurrencies ประเทศอยู่ในอันดับที่สองในการเป็นเจ้าของ cryptocurrencies

กฎระเบียบ Bitcoin ในประเทศไทย

เงินทุนสำหรับโครงการเฉพาะนั้นถูกกฎหมายในประเทศไทย แต่การดำเนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.

พระราชกฤษฎีกาที่เรียกว่าธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 2018 ได้รับการเผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม 2018 โดยระบุว่าจะออกให้แก่นักลงทุนตามประเภทและเงื่อนไขที่กำหนดโดย ก.ล.ต. และเสนอผ่าน ICO Portal ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.

พระราชกฤษฎีกายังระบุด้วยว่าต้องเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเท่านั้น ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการแยกทรัพย์สินของลูกค้า และมีข้อกำหนดในการปกป้องนักลงทุนในกรณีที่ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอาจล้มละลายได้

ตามพระราชกฤษฎีกาเช่นกัน นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% สำหรับกำไรจากการลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าว นักลงทุนรายย่อยที่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ในขณะที่ผู้ที่ไม่มีผลกำไรจากตลาดจะจ่ายเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม

สกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติในประเทศไทย

เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2018 สำนักงาน ก.ล.ต. สกุลเงินดิจิทัลแห่งประเทศไทย ได้เปิดตัวสกุลเงินดิจิทัล มีคู่ซื้อขายที่ได้รับอนุมัติเจ็ดคู่สำหรับโทเค็น ICO นอกจาก bitcoin แล้ว ก.ล.ต. ยังอนุญาต Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum Classic (ETC), Litecoin (LTC), XRP และ Lumens (XLM) ด้วยเช่นกัน

ตามคำสั่งนั้น สำนักงาน ก.ล. ต. ต.ต้าได้เลือก 7 แหล่ แหลก มีเกลือและแหล…

ท้าทายด้วยระบบตอบโต้ที่ปรับตามมูลค่าของ ท้าทาย ท้าทายไม่เกิน 500,000 บาท อาจมีโอกาสต้องติดเ…

บังอาจบังหน้า

จากข่าวของ Bitcoin ในประเทศนั้น ๆ ในประเทศนั้น รัฐบาลมีกฎหมายใว้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ bitcoin และป…

เขียงได้กล้าได้กล้าเสียผู้บังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นที่ต้องการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับป… โดยนักออกแบบ “ผู้ควบคุม (ก.ล.ต.) ผู้บังคับควบคุม (ก.ล.ต.) บังคับเขียงได้) ของตลาด”

รายงานระบุว่า คนจนจะใช้แผนการรับรองและการออกใบอนุญาตเป็นเหตุผลเบื้องหลัง

จากข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. มีบริษัท 5 แห่งที่ได้รับใบอนุญาตการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล จาก 5 บริษัท ที่เปิดตัวเพียง 2 บริษัท คือ Bitkub Online Co Ltd และ Satang Pro Corporation อีกสองคนคือ Bitherb Co Ltd (bitherb.net) และ Huobi Thailand Co Ltd ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการในขณะที่ Bitcoin Co ถูกปิด

วันนี้กำลังดำเนินการแก้ไข แต่ไม่มีรายละเอียดว่าสำนักงาน ก.ล.ต. จะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

imgpsh_fullsize_anim-4-731x457

Bitcoin ถูกกฎหมายในประเทศไทยหรือไม่?