cropped-logo-default.png

ความแข็งแกร่ง

  • Entropay เป็นธุรกรรมที่ปลอดภัย และได้รับการปกป้องด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัส 128 บิตล่าสุด
  • มีตัวเลือกบัตรจริงเพื่อเปิดใช้งานการชำระเงินแบบดั้งเดิม
  • Entropay ถูกควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA)

ความอ่อนแอ

  • เมื่อทำการฝากเงินที่คาสิโนออนไลน์นั้นมักจะฟรี อย่างไรก็ตาม คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการเติมเงินในบัตร อาจเป็นกระบวนการที่มีค่าใช้จ่ายสูงในระยะยาว
  • การถอนเข้าบัตรจะมีค่าธรรมเนียม 1.95%
  • Entropay มีการจำกัดจำนวนเงินที่คุณสามารถเพิ่มลงในบัตร Visa เสมือนของคุณได้

entropay

ข้อดีข้อเสียของการใช้ Entropay