Skrill มีบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตผ่านทาง e-wallet คุณสามารถโอนเงินจากบัญชีธนาคารของคุณไปยังบัญชี Skrill เพื่อชำระเงินออนไลน์ได้
ข้อดี

  • เป็นหนึ่งในทางเลือกที่นิยมมากที่สุดสำหรับการฝากเงินในคาสิโนออนไลน์
  • การชำระเงินผ่าน Skrill จะไม่มีชื่อระบุทั้งหมด
  • บัตร MasterCard ของ Skrill มีหน้าที่ในการชำระเงินแบบรูปธรรม

ข้อเสีย

  • การโอนเงินจะไม่เกิดขึ้นทันทีและอาจต้องใช้เวลา 2-3 วัน
  • ต้องมีเอกสารประกอบการสมัครใช้งาน Skrill
  • บัตรมีการจำกัดการถอนเงินจากตู้ ATM 250 รายการต่อวัน

skrill

ข้อดีและข้อเสียของ Skrill