ตัวเลือกการชำระเงิน คาสิโนออนไลน์

บัตรอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็คโทรนิคส์

รูปแบบบัตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ การโอนเงินผ่านมือถือและธนาคารออนไลน์ โดยมีส่วนแบ่ง 42.3% 36.6% และ 21.1% ตามลำดับ Bitcoin ระหว่างประเทศเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยเริ่มเฟื่องฟูในอุตสาหกรรมคาสิโน เราคาดว่ายอดรวม 8.8% ในเดือนพฤษภาคม 2559

 

 

การชำระเงินด้วยวิธีอื่น (APM)

โอนผ่านธนาคาร: สามารถโอนเงินผ่านธนาคารไหนก็ได้

ชำระเงินปลายทาง: เป็นการชำระเงินเมื่อมีสินค้ามาส่งเรียบร้อยพร้อมกับชำระเงินให้กับคนที่มาส่ง

ชำระเงินผ่านมือถือ: วิธีนี้สำหรับใช้ในประเทศญี่ปุ่นเฉพาะในมืองที่รองรับการชำระด้วยวิธีนี้เท่านั้น

ชำระด้วย PayPal: เป็นการโอนเงินและชำระเงินออนไลน์ผ่านอีเมลล์ โทรศัพท์ ข้อความหรือ skype นั่นเอง วิธีชำระเงินนี้ก่อตั้งเมื่อปี 1998 ซึ่ง Paypal มีสินค้าหลายชนิดเหมาะแก่บุคคลทั่วไปหรือการทำธุรกิจ รวมทั้งขายออนไลน์ การประมูลราคาและลูกค้าองค์กร

ระบบชำระเงิน Pay-easy: เหมาะสำหรับการซื้อของสารสนเทศที่มีรูปแบบดิจิทัลหรือเรียกว่า Digital content ผ่านเว็ปไซต์ ระบบนี้จะมีการตกลงกันระหว่างผู้จำหน่ายสินค้า digital content หน่วยงานรับวางวิล ผู้ใช้บริการชำระเงินและลูกค้า เพื่อให้อยู่บนฐานเดียวกันด้านธุรกิจออนไลน์ เช่น เพลง ซอฟแวร์ เกม บทความ ไอคอน รูปภาพหรือชื่อเรื่อง เป็นต้น

news01

ตัวเลือกการชำระเงิน คาสิโนออนไลน์